Toimus üritus “Keskkond sümbioosis tarbimisega”

26 nov. 2023

16. novembril toimus Vabamus sümbioosi sarja uue hooaja avaüritus “Keskkond sümbioosis tarbimisega”, mille teemaks, nagu nimi ka viitab, oli tarbimine erinevatest vaatevinklitest. Noortele käisid rääkimas eksperdid toidu-, pakendi- ja energiatarbimise valdkonnast.

 

Energiatarbimisest rääkis Dabrel Prits Utilitasest.

Mõned kõlama jäänud mõtted energiatarbimisest:

  • energiaettevõtete roll kestliku tarbimise vallas on jätkusuutlikesse energiaallikatesse investeerimine, et nende kliendid saaks tarbida vastutustundlikult ning kestlikult toodetud energiat.
  • tarbija roll kestliku tarbimise vallas on oma tarbimisharjumuste korrigeerimine, sest kui üks inimene oma tarbimist muudab, on mõju väike, aga kui kõik muutusi teevad, on mõju suur.
  • Utilitase kliendid on energiatarbimise osas praeguseks juba rohelise käejäljega ning 2030. aastaks ka rohelise jalajäljega.

 

Pakendite käitlusest rääkis Alder Harkmann Eesti Pakendiringlusest.

Mõned kõlama jäänud mõtted praegustest ning tuleviku pakenditest ja nende saatusest:

  • Praeguses lineaarses majandusmudelis antakse tootele väärtust juurde kuni see jõuab tarbijani, sealt edasi kukub toote väärtus kolinaga ning see enamasti visatakse pärast kasutamist minema.
  • Materjale on võimalik väärindada neid uuesti kasutades, teisele ringile saates, neist uut materjali tootes ning viimaks muud võimalused nagu põletamine energiajaamades.
  • Eri materjalidest tehtud pakendit on väga raske kui mitte võimatu ringlusesse võtta, aga vahel annab see huvitavaid mehaanilisi omadusi sellest toodetud asjadele.
  • Aastaks 2030 peavad kõik pakendid EL-is olema taaskäideldavad.

 

Toidutarbimisest rääkis Ingemar Essenson ResQ Clubist.

Mõned kõlama jäänud mõtted toidutarbimisest:

  • Eestis tekib aastas 61 kg toidujäätmeid inimese kohta.
  • ResQ Club on idufirma, mis võtab äraviskamisele määratud toidud ja annab neile viimase võimaluse, olles seejuures ka väg rahakoti sõbralik.
  • Tihti aetakse segi või peetakse sünonüümseks väljedeid parim enne ja kõlblik kuni. Parim enne märgisega tooteid võib tarbida ka pärast kuupäeva möödumist, vähendades seal juures ka selle enneaegset minema viskamist. Kõlblik kuni tähendab, et pärast kuupäeva kukkumist toitu enam tarbida ei tohiks.

Üritust sponsoreeris Tallinna Haridusamet.